O SPOLOČNOSTI

Zaoberáme sa aktuálnou problematikou ošetrovania a údržbou zateplených aj nezateplených fasád objektov. Cieľom našej činnosti je predlžovať  životnosť a estetický vzhľad  fasády bytových domov pre radosť z krajšieho bývania a dobrý pocit  zo správneho rozhodnutia, že si práve našu spoločnosť vybrali  k úspešnej realizácii.

Venujeme individuálnu pozornosť a ľudský prístup každému nášmu klientovi.

 
obrazok

Protiplesňové fasádne systémy

Overená účinnosť podľa európskych noriem

V prípade značne poškodenej fasády narušenej celistvosti a farebnosti kde umytie fasády nepostačuje, prípadne chcete zmeniť jej vzhľad, ponúkame profesionálny náterový systém v dvoch variantoch - pre fasády funkčné a fasády  s výskytom trhliniek:
 
Protiplesňový náterový fasádny systém pre funkčné fasády - ich hlavnými zložkami je likvidátor plesní, špeciálny nano-silikónový  náter, ktorý bol vyvíjaný tak, aby čo najúčinnejšie potláčal hlavnú príčinu vzniku plesne – orosovanie a usadzovanie spór a prachu na povrchu náteru a bola tak zaručená maximálna efektivita náteru.  Vhodný na fasády orientované na sever, stavby v blízkosti lesov, s problémovou údržbou, intenzívnym rozvojom rias a plesní.
Protiplesňový náterový fasádny systém pre fasády s výskytom trhliniek - ich hlavnými zložkami je likvidátor plesní, špeciálny elastický náter, ktorý bol vyvíjaný tak, aby potláčal vznik plesní na fasádach a bol  zároveň schopný sanovať vlasové trhlinky na fasáde. Ideálny pre nátery fasád s hrubou štruktúrou a povrchov, na ktorých sú vlásočnicové trhlinky. Vhodný na nátery omietok, zatepľovacích systémov, panelových domov, betónu.
 
 

NAŠE SLUŽBY

Čistenie fasád umývaním
Protiplesňové sanácie fasád
Čistenie striech
Náter striech
Náter fasád
Náter fasád protiplesňovým systémom
Odstraňovanie graffit

JEDNODUCHÝ POSTUP K ČISTEJ FASÁDE

Kontaktujte nás
0910 751 809 alebo
info@umyvanie-fasady.sk
Dohodneme si obhliadku,
prípadne vzorku vyčistenia - zdarma
Vypracujeme
cenovú ponuku
zdarma
Realizácia vyčistenia
a ochrany
fasády
 
 

PROTIPLESŇOVÁ SANÁCIA FASÁD

 

Príčiny vzniku plesní na fasáde:

 • Nečistoty na fasáde – prach, smog, mikroorganizmy
 • Vegetácia v blízkosti fasády
 • Kondenzácia vzdušnej vlhkosti a vlhkosť z nepriaznivých klimatických podmienok
 • Severné plochy bez výskytu slnečného svetla
 • Kondenzácia vlhkosti z úniku tepla z interiéru nedostatočným a chybným zateplením fasády

Prečo je potrebné plesne odstrániť:

 • Rýchlo sa šíria a kontaminujú celý povrch
 • Narúšajú celistvosť povrchovej vrstvy fasády
 • Rušia estetický vzhľad fasády
 • Nenápadne a zákerne poškodzujú naše zdravie

Postup sanácie fasád kontaminovaných plesňami a riasami:

 • LIKVIDÁCIA PLESNÍ, RIAS A NEČISTOT
 • VYČISTENIE FASÁDY
 • LOKÁLNA OPRAVA DEFEKTOV NA FASÁDE
 • OCHRANA FASÁDY
 • ÚDRŽBA FASÁDY

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám...